[New] Năm 2020 có nhuận không và cách tính năm nhuận, tháng nhuận theo Dương lịch, Âm lịch update 2020

Năm 2020 là năm Canh Tý (tức là năm con chuột). Năm 2020 còn là năm đầu tiên trong thập kỷ mới. Thông thường sẽ có hai cách tính lịch đó là tính theo lịch Dương (Dương lịch) và tính theo lịch âm (tức là Âm lịch). Cách tính theo lịch dương hoặc lịch âm có thể giúp giải đáp được thắc mắc, năm 2020 có nhuận không?

 

Theo năm Dương lịch, chu kỳ Trái đất quay quanh mặt trời là 365 ngày và 6 giờ. Tức là ¼ ngày. ¼ ngày này sẽ được tích lũy trong vòng 4 năm. Như thế, ngày nhuận sẽ ngày tiếp theo sau 4 năm không nhuận. Như thế, theo năm Dương lịch thì cứ 4 năm lại có 1 năm là năm nhuận.

 

Cách tính năm nhuận theo Dương lịch:

 

Để xác định năm 2020 hoặc một năm nào đó có phải là năm nhuận theo dương lịch hay không thì chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả năm đó chia hết cho 4 thì tức là năm đó sẽ nhuận dương lịch.

 

Năm 2020 có nhuận không và cách tính năm nhuận, tháng nhuận theo Dương lịch, Âm lịch

Theo lịch dương, năm 2020 có thêm 1 ngày 29/2

 

Tuy nhiên, người tính cũng cần lưu ý rằng, với những năm trong thế kỷ (tức là số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối) thì ta phải lấy năm đó chia cho 400. Nếu số đó chia hết cho 400 thì năm đó mới là năm nhuận dương lịch.

 

Như vậy, nếu tính đúng theo cách trên thì năm 2020 là năm nhuận theo dương lịch. Bởi nó thỏa mãn các điều kiện trên. Năm 2020 đã là năm nhuận theo dương lịch thì tức là năm nay sẽ có thêm 1 ngày đó là ngày 29/2.

 

Cách tính năm nhuận theo Âm lịch:

 

Cách tính năm nhuận theo Âm lịch thì phức tạp và còn phức tạp hơn là phần tính tháng nhuận. Nếu như theo dương lịch, tháng 2 sẽ có 29 ngày thì theo Âm lịch, năm nay sẽ có 2 tháng nào đó.

 

Năm 2020 có nhuận không và cách tính năm nhuận, tháng nhuận theo Dương lịch, Âm lịch

Theo Âm lịch, năm 2020 sẽ nhuận tháng 4

 

Để xác định được năm 2020 hoặc một năm nào đó là năm nhuận theo Âm lịch thì ta chỉ cần lấy năm đó đem chia cho 19, nếu số dư là một trong các số 0,3,6,9 hoặc 11,14,17 thì năm đó là năm nhuận theo lịch âm. Nếu đúng theo cách tính trên thì năm 2020 là năm nhuận theo lịch âm, bởi lấy 2020 chia cho 19 sẽ dư 6.

 

Tuy nhiên, cách tính tháng nhuận theo lịch âm thì khó hơn nhiều. Theo các nhà lịch pháp việc tính toán này rất công phu, họ phải có kinh nghiệm tính và lập thành bảng để tuân theo. Không có một công thức tính toán đơn giản như tính năm nhuận.

 

Theo tính toán của các nhà lịch pháp, năm 2020 là năm nhuận và nhuận theo âm lịch và tháng nhuận năm 2020 sẽ là tháng 4/2020 (âm lịch). Như vậy, sẽ có 2 tháng 4 âm lịch trong năm 2020.

 

Dưới đây là bảng tháng nhuận từ năm 1995 đến năm 2031:

 

 

 

 

Nga Đỗ (t/h)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *