[New] Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội mới nhất update 2020

Thủ tục chốt sổ BHXH đơn giản tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp lúng túng trong những bước thực hành lúc có người lao động nghỉ việc tại doanh nghiệp của mình. Dưới đây là những thủ tục chốt số bảo hiểm cho nhân viên, giúp các doanh nghiệp, bộ phận kế toán giải quyết dễ dàng hơn.

Hồ sơ báo chốt bảo hiểm xã hội

 

Thủ tục chốt sổ Bảo Hiểm Xã Hội khi người lao động thôi việc tại doanh nghiệp bao gồm những thủ tục đơn giản sau:

 

1. Phiếu giao nhận giấy tờ theo loại 301, số lượng 2 bản

 

2. Tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội (BHXH)

 

3. Các tờ rời của sổ

 

4. Đơn bắt buộc của người tham gia theo dòng D01-TS, số lượng 1 bản.

 

Trong quá trình này thì người sử dụng lao động nên thanh toán hết số tiền đóng BHXH cho người lao động, nếu không thì quy trình sẽ ngừng lại và bảo hiểm xã hội sẽ mặc định là người lao động còn tham gia BHXH tại công ty và số tiền đóng BHXH vẫn sẽ được cập nhập bình thường. Chỉ khi nào người sử dụng lao động hoàn thành hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trừ lại số tiền nên đóng.
 

 

Hình thức nộp giấy tờ thủ tục chốt sổ BHXH

 

Doanh nghiệp có thể nộp giấy tờ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp (tùy quận/huyện) tại cơ quan BHXH mà doanh nghiệp đặt trục sở chính. Thời hạn giải quyết hồ sơ báo chốt là 7 ngày nhắc từ ngày chốt sổ, khi chốt xong, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi trả lại sổ BHXH và tờ rời sổ (nếu có) cho người lao động.

 

Tuy nhiên, trước khi báo chốt thì công ty buộc phải tiến hành báo giảm lao động trước, thủ tục báo giảm gồm:

 

1. Phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định 103, số lượng 1 bản.

 

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02 – TS, số lượng 1 bản.

 

3. Thẻ bảo hiểm y tế ( nếu còn hạn sử dụng), 1 bản 1 người.

 

4. Quyết định/ Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, 1 bản 1 người.

 

Có thể nộp giấy tờ qua mạng (nếu không định kèm thẻ BHYT còn hạn), qua đường bưu điện hay nộp trực tiếp (tùy quận huyện) tại cơ quan BHXH mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thời gian giải quyết giấy tờ là 10 ngày nói từ ngày thu nhận hồ sơ.

 

Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động

 

Bước 1: Thủ tục báo cáo để giảm lao động, dựa vào mẫu D02-TS: 1 bản.

 

Bước 2: Chốt sổ cuối cùng ngày cho người lao động. Căn cứu tất cả vào Phiếu giao nhận hồ sơ 620/…/SO được áp dụng kể từ ngày 14/10/2016 thì toàn bộ hồ sơ bao gồm:

 

1. Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) hay tờ bìa số BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người).

 

 

2. Các tờ rời sổ (nếu có).

 

3. Tờ khai BHXH cung cấp và thay đổi tất cả thông tin về người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản).

 

Video: Hướng dẫn cách tính và thủ tục rút tiền BHXH 1 lần

Xem thêm: Tra cứu quá trình tham gia BHXH online như thế nào?

Hồng Nhung (t/h)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *